1 juni: aanvragen Smart Culture – Big Data / Digital Humanities (NWO-financiering)

Ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen namens consortia bestaande uit onderzoekers afkomstig van tenminste twee verschillende faculteiten (en/of twee kennisinstellingen) en tenminste één private partner NWO-financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten gericht op onderzoek op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie.

Waarvoor

NWO wil met de financiering van voorstellen binnen deze call een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderzoek op het gebied van creatieve industrie en Big Data en tegelijkertijd een impuls geven aan het onderzoek binnen het domein van de Digital Humanities. Het onderzoeksprogramma maakt daarom niet alleen deel uit van de topsector Creatieve Industrie (via CLICKNL) en het Smart Culture domein, maar ook van het ecosysteem van Commit2Data.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend namens consortia bestaande uit onderzoekers afkomstig van tenminste twee verschillende faculteiten (en/of twee kennisinstellingen) en tenminste één private partner, die (alleen of samen met meerdere private partners en/of publieke partners) de vereiste matching levert.

De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een vaste of tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Wat aanvragen

In deze call kunnen aanvragen ingediend worden voor embedded research, strategic research of een combinatie van beide.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen is 1 juni 2017, om 14:00 uur.

» Lees alle informatie op de NWO-financieringspagina.