10 mei: studiemiddag ‘Leren, brein en onderwijs. Over onderwijsinnovatie in de praktijk’

Moet je de leerling de ruimte laten om zelf te ontdekken en moet hij of zij de regisseur zijn over het eigen leerproces? Of moet je sturen en inspireren? En hoe zit het met bewegen en sport, met kunst en cultuur, met Bildung? Hebben jongens en meisjes op school eigenlijk een andere aanpak nodig omdat ze een andere hersenontwikkeling schijnen te hebben? Tijdens de studiemiddag ‘Leren, brein en onderwijs’ op vrijdag 10 mei 2019 in Amersfoort gaat hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles in op deze en andere vragen die van belang zijn voor de wijze waarop we ons onderwijs in de komende tien jaar willen gaan inrichten.

De laatste jaren is veel kennis verworven over kind en adolescent en de ontwikkeling van hun leervaardigheden. De rijping van de hersenen is belangrijker dan indertijd gedacht omdat ze doorloopt tot in de volwassenheid: de adolescent is nog ‘werk in uitvoering’.

Klik op de flyer voor een grotere weergave (pdf, opent in nieuw venster)

En het blijkt dat ‘de omgeving’ – oftewel de leraar, de opvoeder, school, de coach – een essentiële rol speelt in de neuropsychologische ontwikkeling en rijping. Daarom kunnen inzichten uit de gedragswetenschap en de wetenschap van hersenen & gedrag – mits op juiste wijze ‘vertaald’ naar de onderwijspraktijk – helpen om goede keuzes te maken en de voorwaarden te scheppen voor kennisverwerving en ontplooiing van de leerling. Naast de cognitieve ontwikkeling zijn daarin ook de fysieke groei en het verwerven van sociaal-emotionele vaardigheden essentieel.

Hoe kunnen we gaan zorgen voor onderwijs dat de leermotivatie en de studieprestaties versterkt én ook nog bijdraagt aan de persoonlijke ontplooiing? Hoe houden we rekening met de grote individuele verschillen die kunnen bestaan in het tempo van de ontwikkeling? Met de verschillende leef- en leersituaties waarin jongeren opgroeien? Daarover praat Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie, oprichter van het Centrum Brein & Leren en de NeuroPsy Academie, u in één middag bij. En geeft hiermee handvatten voor onderwijsvernieuwing.

Voor wie

Professionals in onderwijs en/of opvoeding, i.h.b. schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs. Participanten aan deze middag hebben interesse in de nieuwe kennis en inzichten die in de gedrags- en neurowetenschap zijn verworven over de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jeugdigen, en in de mogelijkheid om deze praktisch toe te passen op het brede domein van educatie.

Praktische informatie