10 november: aanvragen KIEM Creatieve Industrie voor HBO (NWO-financiering)

Lectoren en docent-onderzoekers van hogescholen kunnen financiering aanvragen waarmee kleine, doelgerichte projecten met betrekking tot de Creatieve Industrie kunnen worden gestart. Hierdoor kan de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek versneld worden. KIEM heeft daarmee een katalysator functie voor de aansluiting van het praktijkgericht onderzoek op de de Kennis en Innovatie agenda 2016-2019 van CLICKNL.

Waarvoor
De regeling financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve Industrie. Vereist voor de KIEM-aanvragen is dat de kennisvraag van mkb-ondernemingen en publieke instellingen wordt vertaald in een voorstel waarin onderzoekers van hogescholen in een netwerk van mkb-bedrijven en/of publieke instellingen werken aan kenniscirculatie en kennisontwikkeling.

Mogelijke uitkomsten van KIEM-projecten zijn: gezamenlijke projectvoorstellen, bijeenkomsten, (business)modellen, demonstrator, prototype(n), werkwijze, proces, platform, instrumenten, etc.

Voor wie
De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector, of een aan de hogeschool verbonden senior onderzoeker. De lector of senior onderzoeker kan ook als projectleider optreden. In het project gaat de hogeschool een samenwerkingsverband aan dat bestaat uit minstens één onderzoeker vanuit een hogeschool en minimaal twee mkb-ondernemingen en/of publieke instellingen.

Wat aanvragen
De aan te vragen subsidieomvang is maximaal € 20.000,- per aanvraag. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden.

Wanneer
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij Regieorgaan SIA tot 10 november 2017, 14.00 uur. Echter: wanneer de beschikbare middelen vóór 10 november 2017 zijn uitgeput, wordt deze call for proposals voor deze datum gesloten.

» Lees alle informatie op de NWO-financieringspagina.