10 november: aanvragen KIEM 21st Century Skills (NWO-financiering)

Hoe draagt een hackathon bij aan het verwerven van 21st Century Skills? Hoe richt je een fablab zodanig in dat deelnemers 21st Century Skills kunnen laten zien of verwerven? Oftewel: hoe brengen we 21st Century Skills in de praktijk en wat kunnen we daarvan leren? De regeling KIEM 21st Century Skills van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA stimuleert samenwerking en kennisontwikkeling tussen hogescholen, andere onderwijsinstellingen en een mkb of publieke instelling door gezamenlijk te experimenteren in de praktijk.

Doel

Doel van de experimenten is het verdiepen van de kennis over 21st Century Skills aan de hand van interventies in een leer- en experimenteeromgeving. Naast het leren van de praktijk, gaat het ook om het aangaan van (deels) nieuwe samenwerkingsverbanden. De regeling biedt de mogelijkheid om te verkennen of een nieuw samenwerkingsverband kansrijk is.

Waarom

De snelle economische en maatschappelijke veranderingen doen een steeds groter beroep op de vaardigheden van mensen om de veranderingen te begrijpen, het hoofd te bieden en naar hun hand te zetten. Daartoe dient men in toenemende mate vaardigheden als kritisch denken, reflecteren, samenwerken, creatief oplossingsvermogen, enz., te ontwikkelen en te versterken.

Wat aanvragen

De aan te vragen subsidieomvang is maximaal € 20.000,- per aanvraag. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden. De deelnemers binnen het project cofinancieren minimaal € 10.000,-; € 5.000,- vanuit de praktijkpartners en € 5.000,- vanuit de hogeschool.

Wanneer

Er kunnen doorlopend aanvragen ingediend worden tot 10 november 2017, 14:00 uur. Indien de beschikbare middelen eerder dan deze datum uitgeput zijn, wordt dat tijdig bekendgemaakt.

» Lees alle informatie op de website van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.