10 september: intentieverklaringen Comenius Teaching Fellows

Docenten en andere onderwijsprofessionals in het onderwijs kunnen een beurs van 50.000 euro aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een vak of cursus.

Voor het indienen van een aanvraag is het indienen van een intentieverklaring en vooraanmelding verplicht.

  • Deadline intentieverklaring: 10 september 2019, 14:00 CE(S)T
  • Deadline vooraanmelding: 8 oktober 2019, 14:00 CE(S)T
  • Deadline uitgewerkte aanvragen: 9 januari 2020, 14:00 CE(S)T

» Meer informatie leest u op de programmapagina.
» De call for proposals en de bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina: Comenius Teaching Fellows.