11 januari: vooraanmeldingen Samenhangende onderzoeksprojecten

Met het financieringsinstrument Samenhangende onderzoeksprojecten beoogt het NRO diepgang en samenhang in het onderwijsonderzoek mogelijk te maken. Binnen het NRO wordt onderzoek gedaan naar beleid en praktijk binnen het Nederlandse onderwijs.

Deze financiering is bedoeld voor aanvragen voor samenhangende onderzoeksprojecten van grotere omvang waarin meerdere onderzoekers samenwerken.

U kunt subsidie aanvragen voor samenhangende onderzoeksprojecten met een maximale looptijd van vijf jaar en tot een omvang van 600.000 euro.

Waarvoor

U kunt uitsluitend aanvragen indienen voor onderwerpen en vraagstukken binnen de zeven hoofdstukken van het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019:

  1. Onderwijsaanbod en curriculum
  2. Onderwijs en technologie
  3. De socialiserende functie van onderwijs
  4. Professionaliseren van onderwijsprofessionals
  5. Onderwijs en levensloop
  6. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
  7. Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen is 11 januari 2018, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte voorstellen is 3 juli 2018, 14:00 uur.

» Naar de NWO-financieringspagina