12 februari: Conferentie Onderwijsachterstanden

Wat kunt u doen om leerlingen met een onderwijsachterstand te helpen? Werkt het om vroegschoolse educatie, extra begeleiding, schakelklassen of zomerscholen in te zetten? Hoe kunt u de taalontwikkeling bevorderen, of ouders goed betrekken? Hoe gaan andere scholen hiermee om? En wat weten we uit onderzoek?

Tijdens de conferentie kunt u kennisnemen van de nieuwste inzichten rond de aanpak van onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Ook worden er wetenschappelijk onderbouwde praktijkervaringen gedeeld en is er  volop ruimte voor uitwisseling.

Voor wie

De conferentie richt zich op bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en andere professionals uit het primair onderwijs.

Programma

Tijdens de opening zal de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, Arie Slob het belang van de bestrijding van onderwijsachterstanden onderstrepen (onder voorbehoud). Ook vertegenwoordigers van  de PO-Raad en de inspectie van het onderwijs staan op het podium. Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, deelt in een inspirerende keynote inzichten uit onderzoek voor het primair onderwijs.

In het programma komen verschillende onderwerpen aan bod die een rol spelen bij de aanpak van onderwijsachterstanden. Er zijn sessies over taal en lezen, verwachtingen van leerkrachten, ouderbetrokkenheid en het jonge kind. Maar ook over hoe u in uitdagende tijden van lerarentekorten achterstanden toch effectief te lijf kunt gaan.

In alle sessies gaan scholen en onderzoekers met elkaar in gesprek zodat de toepassing en het belang voor het onderwijs en de wetenschappelijke onderbouwing goed voor het voetlicht komen. In enkele open gesprekken kunt u al uw vragen voorleggen aan enthousiaste en gerespecteerde wetenschappers en experts.

Het volledige programma is bekend en aanmelden voor de conferentie is al mogelijk. Meer informatie vindt u op de website van de Conferentie Onderwijsachterstanden.

Locatie en tijdstip

Woensdag 12 februari 12:45 – 18:00 uur
De Rijtuigenloods
Piet Mondriaanplein 61
3812 GZ Amersfoort

Conferentie Onderwijsachterstanden is een initiatief van de PO-Raad, het ministerie van OCW en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De conferentie maakt onderdeel uit van het  R&D programma Onderwijsachterstandenbeleid van het ministerie van OCW.

Logo ministerie OCW