Save the date: Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid op 12 februari 2020

Er is veel onderzoek beschikbaar over onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Bent u geïnteresseerd in de laatste onderzoeksresultaten en wilt u weten hoe u dit in de praktijk kunt toepassen, kom dan naar de landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid op 12 februari 2020.

Tijdens de conferentie wordt het thema Onderwijsachterstanden uitgediept. Het programma bevat onder meer:

  • De actuele onderzoeksresultaten naar onderwijskundige interventies om onderwijsachterstanden te verkleinen.
  • De wijze waarop de uitkomsten van onderzoek vertaald kunnen worden naar de praktijk van de onderwijsorganisatie.
  • De kennisbehoefte van onderwijsprofessionals naar onderwijsachterstanden en hoe die kennis het beste gedeeld kan worden.

Voor wie?

De conferentie is dé ontmoetingsplek voor schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten en andere onderwijsprofessionals betrokken bij onderwijsachterstanden.

Noteer alvast in uw agenda 

Conferentie Onderwijsachterstandenbeleid

Woensdag 12 februari van 13.00-17.00 uur

Locatie: De Rijtuigenloods, Amersfoort

Programma

Het volledige programma komt in december online. U ontvangt hierover nog bericht. Wilt u uw belangstelling nu vast kenbaar maken? Mail dan naar info@nro.nl.

De Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid is een initiatief van de PO-Raad, het ministerie van OCW en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De conferentie maakt onderdeel uit van het  R&D programma Onderwijsachterstandenbeleid van het ministerie van OCW.