12 juni: Matchmakingsbijeenkomst Human Capital: Future of Work

NWO organiseert op woensdag 12 juni 2019 vanaf 12:00 uur een matchmakingsbijeenkomst in Utrecht voor de NWO-call ‘Human Capital: Future of Work‘. Deze call richt zich op multidisciplinaire onderzoeksprojecten die bijdragen aan nieuwe kennis en inzichten over hoe werken in een concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector optimaal kan worden ingericht. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze bijdragen aan de ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van de (lerende) organisatie.

Doel

Het doel van deze bijeenkomst is het verstrekken van informatie over deze nieuwe call, het beantwoorden van vragen en het bij elkaar brengen en verbinden van de mensen die een onderzoeksvoorstel met elkaar kunnen schrijven en indienen. Het gaat dan om onderzoekers van kennisinstellingen, praktijkpartners uit de logistieke sector en het uit het mbo/hbo en niet-bekostigde onderwijs. NB Onderzoekers vanuit HBO (zoals lectoren) kunnen niet als hoofd- of medeaanvrager optreden.

Voor wie?

De bijeenkomst is met name bedoeld voor mogelijke toekomstige aanvragers, die geïnteresseerd zijn in het vormen van een consortium en het schrijven van een onderzoeksvoorstel binnen deze nieuwe call. Ook zij die al onderweg zijn met het formeren van een consortium en het schrijven van een aanvraag zijn van harte welkom om deel te nemen en te leren van de presentaties en interacties.

Waar?

Jaarbeurs MeetUp, Utrecht

Aanmelden

Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. De matchmakingbijeenkomst gaat alleen door bij meer dan 20 aanmeldingen.

Aanmelden kan via de website van NWO.

Indicatief programma

12:00 – 13:00 uur Inloop met lunch
13:00 – 13:10 uur Opening
13:10 – 13:35 uur Toelichting door Topsectoren
13:35 – 14:00 uur Toelichting Call door NWO
14:00 – 14:30 uur Pitches deelnemers
14:00 – 17:00 uur Netwerksessies
17:00 uur Borrel

Stuur voor meer informatie over deze bijeenkomst een mail naar humancapital@nwo.nl.