13 augustus: uitgewerkte aanvraag Peil.onderwijs Mens & Maatschappij einde basisonderwijs

In het kader van het onderzoeksprogramma Peil.Onderwijs nodigt het NRO onderzoekers uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de kennis en vaardigheden (verder: leerlingprestaties) op het leergebied Mens & Maatschappij van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs.

  • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 25 juni 2020, om 14:00:00 CE(S)T.
  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 13 augustus 2020, om 14:00:00 CE(S)T.

Bij het opstellen van deze deadlines is rekening gehouden van de geldende coronamaatregelen.

» Meer informatie en de call for proposals vindt u op de NWO-financieringspagina.