13 oktober: In dialoog! Professionele ruimte in het onderwijs

Hoe creëer je als docent ruimte om je onderwijs op jouw manier vorm te geven? Welke rol heb jij als schoolleider hierin? Ga met elkaar in dialoog op donderdag 13 oktober 2016 tijdens het congres over professionele ruimte in het voortgezet onderwijs!

> Direct aanmelden voor het congres

In dialoog over professionele ruimte
Het doel van de dag is om met alle betrokkenen in het onderwijsveld, de dialoog aan te gaan over professionele ruimte. Hoe kijken de verschillende partijen aan tegen professionele ruimte van leraren en wat betekent het hieraan vorm te geven?

Onderzoeken van professionele ruimte in verschillende contexten
Tijdens het congres zullen de onderzoeksresultaten van het onderzoeksproject naar de professionele ruimte van leraren in het voortgezet onderwijs gepresenteerd worden. Wat hebben deze vier deelonderzoeken opgeleverd? Wat leert dit ons over het vormgeven aan professionele ruimte in het onderwijs en wat zou dit kunnen betekenen voor alle betrokkenen?

Dialoogpartners
Bas de Wit (VO-raad), Rachel Baan (Leraar van het jaar), Wilma de Vries (Rector Joke Smit college), Mohammad Faizi Nazir (docent economie, ouddeelnemer Onderwijstraineeship), Cees den Hartog (Deltion college, professionele ruimte in het MBO).

Programma
15.00: Welkom en opening door Prof.dr. Paulien Meijer (Projectleider)
15.15: Introductie Professionele Ruimte
15.45: In dialoog over onderzoeksresultaten m.b.t. professionele ruimte
16.20: Keuze in dialoog I (parallelsessie 1: Schoolleiders, Professionele Leergemeenschappen,
Eerst-de-Klas / Onderwijstraineeship, Promotiebeurs)
17.15: Keuze in dialoog II (parallelsessie 2)
18.00: World Café diner: Maaltijd en dialoog
18.45: 4x Good practice & Initiatieven van professionele ruimte op school
20.00: Afsluiting

Praktische informatie
Voor wie: Docenten, schoolleiders, beleidsmakers, onderzoekers
Wanneer: Donderdag 13 oktober 2016, 15.00-20.00 uur. Voor een maaltijd wordt gezorgd.
Waar: Seats2Meet, Hoog Caterijne/Utrecht Centraal, Utrecht
Kosten: Gratis

> Direct aanmelden voor het congres

> Meer informatie over het congres