13 september: NRO-bijeenkomst voor vakdidactisch onderzoek

Het NRO heeft vorig jaar een verkenning uitgezet naar vakdidactisch onderzoek in Nederland. Uit deze verkenning, uitgevoerd door Ronald Ulrich en Sophie Huiskamp van de Galan groep, zijn verschillende aanbevelingen gekomen voor het versterken van vakdidactisch onderzoek in Nederland middels verbinding met de onderwijspraktijk, het opstellen van een onderzoeksagenda en het stimuleren van regionale en landelijke netwerken. Bij deze bijeenkomst gaan vakdidactici verder in gesprek met elkaar en het NRO over deze aanbevelingen.

De bijeenkomst vindt plaats van 13:00 uur tot 16:00 uur, op vrijdag 13 september 2019 bij Nova Zembla NWO Utrecht op Winthontlaan 2 in Utrecht. Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Claudia Hartman via c.hartman@nwo.nl of 070 349 4157.