14 februari: School ♡ onderzoek. Interactieve inspiratiedag voor leraren en onderzoekers

Onderwijsprofessionals gebruiken heel wat informatie om goed onderwijs aan te bieden. Ook onderzoek kan inspiratie bieden voor hun dagelijkse werking. Op deze inspiratiedag op donderdag 14 februari 2019 in Brussel wil de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk versterken.

Lerarenteams, schoolleiders, begeleiders, lerarenopleiders en onderzoek(ers) ontmoeten elkaar in verschillende lezingen, workshops en discussietafels.

Wil jij als onderzoeker of vanuit de praktijk een bijdrage leveren aan deze inspiratiedag? Dan kun je tot 12 oktober je voorstel indienen.

Het programma wordt in november 2018 bekend gemaakt. De inschrijving opent ook in november.

Locatie

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, 1000 Brussel