14 januari: intentieverklaring Gelijke kansen richting de toekomst

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend binnen de volgende twee thema’s: 1) Studiekeuze op het vmbo. 2) Arbeidsmarktintrede vanuit het mbo.

  • Tot 14 januari 2020, 14:00 uur, kunnen intentieverklaringen worden ingediend voor ‘Gelijke kansen richting de toekomst’.
  • Tot 11 februari 2020, 14:00 uur, kunnen aanvragen worden ingediend voor ‘Gelijke kansen richting de toekomst’.

» Meer informatie leest u op de programmapagina.