14 januari: uitgewerkte aanvraag Impactonderzoek begaafdheid in passend onderwijs

Onderzoekconsortia kunnen een aanvraag indienen voor een impactonderzoek naar (groepen van) interventies voor begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Het impactonderzoek geeft inzicht in

  1. (potentieel ) werkzame mechanismen van (groepen van) interventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid en betrokken actoren en
  2. condities waaronder de implementatie van interventies geoptimaliseerd kan worden.

Deze inzichten dienen ter ondersteuning van de (beleids)praktijk.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 19 november 2019, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 14 januari 2020, 14:00 uur.

» Meer informatie leest u op de programmapagina.