15 januari: Symposium Hoger Onderwijs ná corona

Het NRO organiseert op 15 januari 2021 een online symposium. Verschillende experts gaan aan de hand van 6 thema’s met elkaar in gesprek over hun visie op het (hoger) onderwijs ná corona.

Sinds het voorjaar van 2020 hebben onderwijsinstellingen noodgedwongen onderwijs op afstand verricht. Hoewel noodgedwongen, leveren deze omstandigheden óók inspiratie op voor de richting van het onderwijs. De “geleerde lessen” hieruit vormen een leidraad voor docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers in het (her-)richten van hun visie op onderwijs – ook wanneer het onderwijs níet meer beperkt wordt door maatregelen om de verspreiding van het nieuwe Corona-virus tegen te gaan. Zij willen hierin research informed te werk gaan: gebruik maken van relevante kennis uit eerder wetenschappelijk onderzoek, ad-hoc praktijkonderzoek van de afgelopen maanden, en ervaringen  van anderen.

In het symposium komen zes thema’s aan bod:

  1. Toegankelijkheid van het hoger onderwijs,
  2. Community-vorming in een blended leeromgeving,
  3. Digitale didaktiek: ontwerpen van blended onderwijs,
  4. Praktijkonderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt,
  5. Toetsen op afstand en monitoren van de studievoortgang en
  6. Veranderen van onderwijsorganisatie(s).

Voor elk thema komen 3 à 4 experts bij elkaar om hierover in gesprek te gaan. Voorafgaand aan het symposium schrijven zij ieder een essay met hun wetenschappelijk onderbouwde visie voor de richting van het hoger onderwijs op het thema. De expertise van de sprekers sluit inhoudelijk op elkaar aan, maar de invalshoek is anders. Tijdens het symposium komen deze invalshoeken samen in een discussie waar bezoekers ook aan kunnen deelnemen. De essays worden vóór het symposium online gepubliceerd. De opbrengsten van het symposium zullen een plek krijgen op het nieuwe knooppunt Hoger Onderwijs.

De organisatie werkt momenteel aan de voorbereidingen van het symposium. Binnenkort wordt meer informatie bekend gemaakt over de aanmeldmogelijkheden en het programma.