15 januari: indienen bijdragen aan het Congres Jeugd in Onderzoek 2018

Doe mee aan het Congres Jeugd in Onderzoek. Dit is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Deel uw onderzoeksresultaten, vragen en ideeën. De organisatie zoekt naar nieuwe vormen van kennisuitwisseling, dus experimenteer gerust met verschillende presentatievormen.

Oproep voor indienen deelsessies

Jeugd in Onderzoek is dé aangewezen plek om uw kennis en ervaring met anderen te delen. Doet u onderzoek en heeft u (tussen)resultaten die u wilt delen? Dien dan uw voorstel in! Dit kan tot maandag 15 januari 2018, 17:00 uur via het online formulier. Hier vindt u ook de uitgebreide voorwaarden waaraan uw deelsessie moet voldoen.
Het is een pré als u iemand meeneemt vanuit de praktijk. Hier houden we rekening mee bij de honorering. Begin februari 2018 hoort u of de congrescommissie uw bijdrage heeft gehonoreerd.

Thema’s

Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma:
1. Wat Werkt voor Wie en Waarom
2. De kracht van preventie in het Sociale Domein
3. Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Het extra thema voor deze editie is: Gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener.

Wie kan bijdragen?

Bent u onderzoeker op een universiteit, bij een praktijkinstelling of lectoraat, praktijkprofessional in de JGZ, Jeugdzorg, Sociaal werk of GGZ, (beleids)medewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid, werkzaam in het onderwijs (PO/VO) of bij opleidingen (MBO/HBO/Universiteit), medewerker bij een kennisinstituut, gezondheidsfonds of zorgverzekeraar, adviseur of consultant? Dan bent van harte uitgenodigd om bij te dragen aan Jeugd in Onderzoek 2018.

Wilt u niet bijdragen aan het congres maar wel deelnemen als bezoeker? Dat kan natuurlijk ook. Aanmelden voor het congres Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf half februari 2018 via www.jeugdinonderzoek.nl.