16-17 maart: Velon Congres 2020

Op 16 en 17 maart 2020 komen ruim 700 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Leeuwarden. Het thema Grensverleggend leraren opleiden staat dan centraal in bijdragen die worden ingedeeld in de categorieën Dialoog, Doen of Luisteren. Het congres wordt georganiseerd door NHL Stenden Hogeschool, Friesland College en Rijksuniversiteit Groningen. Het NRO is met onder andere de Kennisrotonde aanwezig.

Velon Congres 2020

Grensverleggend leraren opleiden

Ruim tien jaar geleden leek ons onderwijs muurvast te zitten na een kritisch parlementair onderzoek over vernieuwingen in het onderwijs. Maar, het mag weer! We mogen weer praten over vernieuwing, niet alleen over het onderwijs zelf, maar ook over het stelsel. Het rapport Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad is op veel plekken in en rond het onderwijs en de lerarenopleidingen goed ontvangen. In de kamerbrief Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt wordt geopperd loopbaanstappen over de grenzen van het beroep heen makkelijker te maken. Ook worden pilots aangekondigd voor een nieuw bevoegdhedenstelsel en worden lerarenopleidingen uitgenodigd om ‘out-of-the-box’ te denken.

Tijdens het Velon Congres 2020 gaan we verder op het thema van het congres van 2019: opleiden voor de toekomst. We gaan nadrukkelijk in op grenzen verleggen in het opleiden van leraren. Grenzen tussen vakken, tussen bevoegdheden, tussen opleidingen en scholen, én tussen landen en culturen, omdat de wereld in de klas zit. En we gaan het ook hebben over grenzen verleggen op gebieden waarvan de congrescommissie niet eens weet dat daar ook grenzen zijn die belemmerend werken voor goed onderwijs, een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt en bloeiende lerarenopleidingen.

Tijdens het Velon Congres 2020 werken we het thema Grensverleggend leraren opleiden uit in 4 programmalijnen:

1. Grensverleggend samen opleiden en professionaliseren

2. Grensoverschrijdende professionaliteit

3. Grensverleggend leraren opleiden in een interculturele samenleving

4. Grenzen verleggen

Hierbij is aandacht voor praktische invullingen, inspirerende kennisdeling, verdiepende reflecties, onderzoekende verkenningen, etc., met betrekking tot het verleggen van grenzen in werk en opleiding.

Congreslocatie

De Harmonie

Ruiterskwartier 4
8911 BP Leeuwarden
Ontvangst, registratie, pauzes,
plenaire en parallelle sessies

Neushoorn

Ruiterskwartier 41
8911 BP Leeuwarden
Festival en parallelle sessies

Meer informatie

Meer informatie over het programma, de registratie en tarieven vind je op Velon Congres 2020.