16 april 2019: Call beleidsgericht onderzoek ‘Horizontale samenwerking en verantwoording in mbo-instellingen’ open

Op 16 april opent het NRO een call voor het onderzoek ‘horizontale samenwerking door het mbo’ waarin twee thema’s aan bod komen. Voor het thema ‘horizontale samenwerking’ is een budget van 300.000 euro beschikbaar. Voor het thema ‘horizontale verantwoording’ is het beschikbare budget 200.000 euro. De deadline voor indienen is 4 juni 2019.

Twee thema’s: samenwerking en verantwoording

In de call for proposals komen twee thema’s aan bod:

Thema 1: Horizontale samenwerking door het mbo

Dit thema gaat in op de vragen: hoe worden de doelstellingen van horizontale samenwerking gerealiseerd en in welke vormen is dit terug te vinden in het mbo en in de regio? Met horizontale samenwerking wordt in deze call bedoeld: samenwerking in de regio en/of met het werkgebied. Partners van de mbo-instelling zijn onder andere: bedrijven en het werkgebied; regionale bestuurders en gemeenten en andere mbo-instellingen en hbo-instellingen.

Thema 2: Horizontale verantwoording door het mbo

Het tweede thema betreft het in kaart brengen en ordenen van verschillende vormen van horizontale verantwoording op instellingsniveau, ook in verhouding tot en in aanvulling op verticale verantwoording. Bij horizontale verantwoording verantwoorden mbo-instellingen zich niet alleen intern aan hun raad van toezicht en extern aan de Inspectie van het Onderwijs, maar ook aan relevante partners in de regio.

Openstelling subsidieronde

Op 16 april 2019 publiceert het NRO de call for proposals op zijn website. In de call for proposals staat meer informatie over de thema’s en de procedure. Bij vragen kunt u contact met het NRO opnemen: Rachel Poldermans of Dorien Aartsma via probo@nro.nl. Consortia die indienen bij één thema, worden niet uitgesloten voor indiening in het andere thema.

Belangrijke data:

  • 9 mei 2019, 14.00 uur: deadline indiening intentieverklaringen
  • 4 juni 2019, 14.00 uur: deadline indiening aanvragen