16 april: Kom naar de expertmeeting ‘Bestuurskracht in het VO en prikkels in het stelsel’

Het NRO ontwikkelt een onderzoeksprogramma ‘Bestuurskracht in het VO en prikkels in het stelsel’, in opdracht van het ministerie van OCW. De planning is om de bijbehorende call for proposals nog voor de zomer te publiceren. Ter voorbereiding is er op dinsdagmiddag 16 april een expertmeeting, waarvoor onderzoekers zich nog kunnen aanmelden.

De meeting is een gesprek tussen relevante onderzoekers, het NRO en beleidsmakers van OCW, de VTOI-NVTK, de Inspectie en de VO-raad. Met elkaar scherpen we de doelstelling, onderzoeksvragen en terminologie in de concept-call aan.

Experts zijn welkom

Onderzoekers met expertise op dit terrein zijn dan ook van harte welkom om aan de expertmeeting deel te nemen. Op basis van eerdere besprekingen heeft het NRO al enkele persoonlijke uitnodigingen kunnen versturen.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar praat u wel graag mee? Meld u dan hier aan! (vol = vol) Uw inbreng wordt gewaardeerd.

NB: Deelname aan de expertmeeting is niet verplicht om te zijner tijd een voorstel te kunnen indienen.

Over het onderzoeksprogramma

Naar aanleiding van de Staat van het Onderwijs 2016-2017 heeft het ministerie van OCW behoefte aan meer inzicht in de bestuurskracht van besturen in het voortgezet onderwijs wat betreft de borging van de onderwijskwaliteit. In het verlengde hiervan -om de kwaliteit van het onderwijs meer te verbeteren en te waarborgen- is er behoefte aan inzicht in professionaliseringsprikkels op vier niveaus in het stelsel. Het gaat om prikkels gericht op: 1) bestuurders, 2) intern toezicht, 3) schoolleiders en 4) leraren zelf.

Het beoogde onderzoek moet bijdragen aan meer inzicht in de relatie tussen besturen en onderwijskwaliteit. Daarnaast moet het onderzoek ook inzicht geven in (de werking van) prikkels die in het stelsel zijn ingebouwd ter ondersteuning van de professionele ontwikkeling van besturen, schoolleiders en leraren gericht op het verbeteren en waarborgen van de onderwijskwaliteit.

Praktische informatie

Datum: 16 april 2019
Tijd: 14:00 tot 16:00 uur
Locatie: NWO Utrecht, Van Vollenhovenlaan 659-661, 3527 JP Utrecht, zaal 0A.
Er geldt een maximum aantal deelnemers: vol = vol.
» Aanmelden