16 januari: uitgewerkte aanvragen Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van de Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs die in augustus 2017 is ingevoerd.

Het doel van het onderzoeksprogramma is een evaluatie en monitoring van de nieuwe wet die beoogt de overstap van jongeren naar het mbo beter te laten verlopen en daarmee schooluitval tegen te gaan. Daarbij dient de positie van de student versterkt te worden.

Deadlines

Intentieverklaring: 12 december 2017, 14:00 uur.
Uitgewerkte aanvragen: 16 januari 2018, 14:00 uur.

Meer informatie

  • De call for proposals en de bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina
  • Meer informatie over het onderzoeksprogramma
  • Met vragen kunt u contact opnemen met Niels Rijke, Pia Hindriks of Rosanne Zwart via, secretariaat NRO, probo@nro.nl, tel. 070 3494079.