16 januari: Voorlichtings- en matchingsbijeenkomst SPRONG Educatief

Op 8 januari 2019 opent de call van het programma SPRONG Educatief. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over deze call. In een interactieve opzet kunt u ook mogelijke partners ontmoeten om mee samen te werken.

Praktijkgericht onderwijsonderzoek draagt veel bij aan de kwaliteit van onderwijs en aan de wetenschappelijke kennisbasis op dit gebied. In verschillende verbanden wordt door lectoren en onderzoekers uit hbo en wo, lerarenopleiders en leraren, onderzoek gedaan dat een groter impact verdient.

Het programma SPRONG Educatief is bedoeld om de beschikbare onderzoekscapaciteit te richten op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs. Het programma kent een call, op basis waarvan vier consortia in de gelegenheid worden gesteld zich gedurende vier jaar te ontwikkelen.
» meer informatie over SPRONG Educatief

Praktische informatie