16 januari: Feestelijke presentatie consortia SPRONG Educatief

Op 16 januari presenteren het NRO en Regieorgaan SIA de vier gehonoreerde SPRONG Educatief consortia. Zij gaan zich de komende vier jaar bezighouden met het verbinden van regionale samenwerkingsverbanden van leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers met landelijke netwerken van lectoren/onderzoekers op belangrijke thema’s binnen het onderwijsonderzoek. Tegelijkertijd laten we zien hoe het SPRONG-programma, waar de consortia onderdeel van uitmaken, past in de bredere ontwikkelingen rondom het beter verbinden van de onderwijspraktijk met onderzoek.

Programma

  • 13:30 uur: Inloop
  • 14:00 uur: Paneldiscussie over bredere beleidsontwikkelingen
    Met m.m.v. Edith Hooge (voorzitter Onderwijsraad), Sander Dankelman (Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur) en Robert Viëtor (lid stuurgroep Lerarenopleidingen).
  • 14:45 uur: Presentatie samenwerken in complexe samenwerkingsverbanden door Jelly Zuidersma, lector Wederkerigheid in leernetwerken bij Hanzehogeschool Groningen
  • 15:25 uur: Feestelijke presentatie gehonoreerde consortia
    Henri Lenferink (burgemeester van Leiden en voorzitter van de Programmacommissie SPRONG Educatief) licht het programma toe en introduceert de vier consortia.
  • 16:00 uur: Informele kennismaking met de vier consortia met een hapje en een drankje
  • 17:00 uur: Einde bijeenkomst

Bekijk de pagina van SPRONG Educatief voor meer informatie over het programma.

Praktische informatie

Datum: 16 januari 2020
Tijd: 14:00 tot 17:00 uur
Locatie: Verkadefabriek (Boschdijkstraat 45, Den Bosch)

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, schrijft u zich dan in via het aanmeldformulier.