16 november: Intentieverklaring Peil.onderwijs Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de schrijfvaardigheid van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs, mede in relatie tot de resultaten op de vorige peiling schrijfvaardigheid. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijsleerproces op het gebied van schrijfvaardigheid.

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 16 november 2017. De deadline voor de uitgewerkte aanvragen is 14 december 2017.

» lees meer over deze subsidieronde