16 oktober: intentieverklaring Gedrag en (passend) onderwijs

Het NRO stelt subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers voor onderzoek binnen de thematiek van Gedrag en Passend Onderwijs. Dit programma moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren. Op dit moment is de tweede subsidieronde geopend voor driejarige, praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

De deadline voor indienen van intentieverklaringen is 16 oktober 2018, 14:00 uur

Meer informatie over dit onderzoeksprogramma vind u op de NWO-financieringspagina.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bij Linda Sontag (secretaris NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek) via ppo@nro.nl.