17 november: aanvragen Overzichtsstudies 2020

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Deze call roept onderzoekers op financiering aan te vragen voor overzichtsstudies van beschikbare onderzoeksresultaten.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van een vooraanmelding was voor de maatregelen die zijn genomen i.v.m. het coronavirus 14 april 2020, 14:00 uur. In eerste instantie was deze datum verplaatst naar dinsdag 12 mei 2020. In overeenstemming met de NWO-richtlijn is deze deadline nu verplaatst naar donderdag 11 juni 2020 , 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag was voor de maatregelen die zijn genomen i.v.m. het coronavirus 3 september 2020, 14:00 uur. In eerste instantie was deze datum verplaatst naar donderdag 15 oktober 2020, 14:00 uur. In overeenstemming met de NWO-richtlijn is deze deadline nu verplaatst naar dinsdag 17 november 2020, 14:00 uur.

» Meer informatie vindt u op de programmapagina van Overzichtsstudies.