18 april: uitgewerkte aanvragen Monitoring (hoog)begaafdheid in passend onderwijs

Tot 18 april 2019, 14:00 uur kunnen uitgewerkte aanvragen worden ingediend voor Monitoring (hoog)begaafdheid in passend onderwijs.

Let op: u dient eerst een intentieverklaring in te dienen (deadline: 26 maart 2019).

» meer informatie over het onderzoeksprogramma Monitoring (hoog)begaafdheid in passend onderwijs