18 januari: Symposium Grens(loze) wetenschap: boundary crossing tussen onderwijspraktijk en wetenschap

Samenwerking tussen onderwijspraktijk en onderwijswetenschap wordt steeds meer gezien als noodzakelijk voor het gebruik én de creatie van relevante wetenschappelijke kennis over onderwijs. Als gevolg hiervan zijn er in toenemende mate (inter)nationale initiatieven die samenwerking tussen professionals uit onderwijs en onderzoek stimuleren.

In het symposium georganiseerd door de Universiteit Utrecht staat onderzoek naar zulke samenwerkingen vanuit het theoretisch perspectief van boundary crossing centraal. Onderzoekers van verschillende instituten laten in interactieve presentaties zien welke inzichten dit perspectief oplevert, gebaseerd op eigen onderzoek naar verschillende samenwerkingen. Een van de presentaties betreft de resultaten van een door NRO gesubsidieerde case report naar de functie van boundary objecten in zulke samenwerkingen. Andere sprekers (tba) zullen ingaan op de rol van brokers en boundary interactions.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 18 januari 2019 van 13:30 tot 17:00 uur, met een borrel na afloop.
Locatie: Boothzaal Universiteitsbibiliotheek. De Uithof Heidelberglaan 3, Utrecht.
Kosten: Gratis.
Aanmelden en vragen: Itzél Zuiker, i.zuiker@uu.nl.
Organisatie: Itzél Zuiker MSc, dr. Larike Bronkhorst, dr. Bjorn Wansink en Alex Janse BSc (Universiteit Utrecht).