2 maart: aanvragen Internationalisering in de geesteswetenschappen

Het NWO-financieringsinstrument Internationalisering in de geesteswetenschappen is bedoeld om samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgroepen op het terrein van de Geesteswetenschappen te bevorderen. NWO wil bovendien de vorming van internationale netwerken in de Geesteswetenschappen versterken en geesteswetenschappelijke aanvragen bij internationale instellingen stimuleren.

Dit financieringsinstrument stimuleert internationale samenwerking tussen onderzoeksgroepen, onderzoeksscholen, onderzoeksinstituten en/of leerstoelgroepen in de Geesteswetenschappen. De samenwerking moet betrekking hebben op één samenhangend onderzoeksproject. De onderzoeksactiviteiten moeten passen binnen een programma voor structurele samenwerking met twee of meer buitenlandse instellingen of onderzoeksgroepen.

Voor wie
De financiering kan worden aangevraagd door ervaren gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Wat aanvragen
Er kan financiering aangevraagd worden voor activiteiten als het starten of consolideren van een internationaal onderzoeksnetwerk, het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten en/of het uitwisselen van onderzoekers.

De totale projectbegroting bedraagt minstens 25.000 euro en maximaal 75.000 euro.

Meer informatie
De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 2 maart 2017, 14:00 uur. Lees alle informatie op de NWO-financieringspagina.