20 februari: intentieverklaringen beleidsgericht onderwijsonderzoek

Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor het uitvoeren van beleidsgericht onderwijsonderzoek naar de onderwerpen en vraagstukken binnen de volgende drie thema’s: 1. Onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs 2. Onderwijs en levensloop 3. De socialiserende functie van het onderwijs.

Waarvoor

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van beleidsgericht onderwijsonderzoek. Een wetenschappelijke onderbouwing geven aan onderwijsbeleid. Dat zijn in het kort de doelstellingen van Beleidsgericht onderwijs-onderzoek.

Voor wie

Aanvragen kunnen ingediend worden door onderzoekers verbonden aan Nederlandse (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. De hoofdaanvrager dient gepromoveerd te zijn.

Let op! De subsidierondes Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018 (ProBO) en Samenhangende onderzoeksprojecten 2018 (PROO) vinden ongeveer tegelijkertijd plaats. Het is niet toegestaan om in beide rondes een aanvraag in te dienen (zowel in de hoedanigheid van hoofdaanvrager als van medeaanvrager).

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor subsidieronde Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018 met een looptijd van twee tot drie jaar en een budget tot maximaal 450.000 euro. Voor deze subsidieronde Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018 is een totaalbudget van 1.800.000 euro beschikbaar.

Per thema wordt tenminste één aanvraag gehonoreerd.

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is dinsdag 20 februari 2018, om 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is dinsdag 27 maart 2018, om 14:00 uur.

» Naar de NWO-financieringspagina