20 februari: intentieverklaringen Programme for International Student Assessment (PISA) 2021

Tot 20 februari 2018, 14:00 uur kunnen onderzoekers, verbonden aan een Nederlandse onderzoeksinstelling, een intentieverklaring indienen voor PISA 2021.

Waarvoor

PISA is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen. PISA kent drie domeinen: leesvaardigheid, natuurwetenschappen en wiskunde. Per peiling ligt de nadruk op één van deze drie domeinen; voor PISA 2021 is dat wiskunde.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen gelieerd aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Aanvragers dienen aantoonbare expertise te hebben in de uitvoering van internationaal vergelijkend onderzoek en empirisch onderzoek naar wiskunde in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is kennis van het Nederlandse onderwijsveld vereist, evenals het hebben van een netwerk daarbinnen.

Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

Wat aanvragen

Het beschikbare budget voor PISA 2021 bedraagt, inclusief aanvullende onderdelen, € 1.550.000,-. Er wordt één voorstel gehonoreerd.

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 20 februari 2018, 14:00 uur.
De sluitingsdatum voor het indienen van volledige voorstellen is 13 maart 2018, 14:00 uur.

» Naar de NWO-financieringspagina