20 september: Slotsymposium NRO-onderzoeksprogramma Groen Beroepsonderwijs – “Verbinden over grenzen”

Samen kom je verder. Maar hoe pak je dat aan? In het groene beroepsonderwijs is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met samenwerking over grenzen heen. De inzichten zijn ook buiten het groene onderwijs te gebruiken.

Samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Samenwerking tussen het vmbo-mbo-hbo in de regio. Samenwerking tussen meerdere onderwijsinstellingen. En ook binnen de eigen instelling vervagen de grenzen, bijvoorbeeld door samenwerking van meerdere teams. Alles in het kader van de continuïteit van goed onderwijs, verankerd in de regio, voor de veranderende beroepen in economisch relevante sectoren.

Wat vraagt dat van je mensen? Welke verbindende competenties hebben zij nodig? En hoe kan bijvoorbeeld de ‘Whole School Approach’ helpen om alle belanghebbenden in een integrale aanpak te verbinden?

Over deze en andere vragen zijn bruikbare inzichten opgedaan in de onderzoeksprojecten van het NRO-onderzoeksprogramma Groen Onderwijs. De betrokken instellingen voor groen onderwijs en hun partners delen graag hun ervaringen, lessen en de ontwikkelde hulpmiddelen in dit symposium “Verbinden over grenzen” op 20 september 2019. Voor het hele mbo!

Aanmelden kan nu!

Keynote spreker: Pieter Jelle (PJ) Beers

Pieter Jelle (PJ) Beers is onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT en lector Nieuwe Businessmodellen voor Landbouw en -Voedseltransitie bij HAS Hogeschool. PJ richt zijn wetenschappelijk onderzoek met name op leren en monitoring in transities. Als lector zoekt hij steeds naar manieren om nieuwe businessmodellen te versterken en om bij te dragen aan landbouw- en voedseltransitie. Hij werkt hoofdzakelijk in het landbouw- en voedseldomein, maar doet ook projecten op het gebied van energietransitie, de rol van de overheid in transities, en transitie in het groene onderwijs.

In zijn lezing gaat PJ in op innovatieve ontwikkelingen in het onderwijs vanuit transitieperspectief. Daarbij gaat het vaak over het ontwikkelen van verbindingen, samenwerking met de praktijk, overstijgen van verschillende perspectieven en intern verenigen van verschillende geledingen. Wat betekenen innovatie en transitie voor docent, staf, directie en voor de visie?

Voor wie

Met dit symposium sluiten we het NRO-onderzoeksprogramma Groen Onderwijs af. De middag wordt georganiseerd voor:

  • docenten, teamleiders, managers, practoren in het mbo;
  • beleidsmedewerkers en bestuurders in het mbo;
  • docenten, teamleiders, schoolleiders en beleidsmedewerkers van vmbo-opleidingen;
  • docenten, wetenschappelijke (praktijkgerichte) onderzoekers, promovendi, managers, beleidsmedewerkers, lectoren, directies van hogescholen en universiteiten;
  • ook andere geïnteresseerden in dit thema zijn van harte welkom.

Programma

12.00 – 13.00 inloop en lunch 
13.00 – 13.45 welkom;
keynote “Transitie in het onderwijs en de verbinding over grenzen heen” door PJ Beers
13.45 – 14.30  interactieve sessie met projectleiders over opbrengsten, met in elk geval bijdragen van deze recent afgeronde projecten:

Ook de ervaringen van de projecten uit 2014-2016 krijgen hierin een plek:

14.30 – 15.00 pauze 
15.00 – 16.30

parallelsessies:

A) Grenswerkers gevraagd! (Carla Oonk en Aimée Hoeve)
B) Reflexiviteit en de WholeSchool Approach (Jifke Sol en Edith Fernandes)
C) Comakership (Niek van den Berg en Arjen Nawijn)
D) Het Groene Kompas (Heleentje Swart en Geertje Damstra)

16.30 Centrale afsluiting en borrel 

Praktische informatie

Datum: vrijdag 20 september 2019
Tijdstip: 12.00 tot 18.00 uur (inclusief inlooplunch en borrel)
Locatie: De Observant, centrum van Amersfoort

Heeft u nog vragen? Stel ze via ppo@nro.nl (Suzanne de Vrij / Linda Sontag) o.v.v. ‘Slotbijeenkomst Groen’.

Aanmelden

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.