21 april: indienen bijdrage aan Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs (NWA)

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda – Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs zal er zal een voorstel voor een groot onderzoeksproject met vijf deelprojecten worden gevormd. Het onderzoeksproject richt zich op jeugd en onderwijs en meer specifiek op ‘diversiteit en ongelijkheid’. U kunt zich aanmelden voor deelname aan één van de deelprojecten.

Door middel van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek zullen op korte termijn inzichten en producten worden opgeleverd die toepasbaar zijn voor professionals in de praktijk en die de kwaliteit van hun werk ten goede komen. Het onderzoek komt tot stand en wordt uitgevoerd (indien het voorstel wordt gehonoreerd) door samenwerking van experts uit de praktijk, het beleid en de wetenschap op het gebied van jeugd en onderwijs. Deelname houdt in dat u meedenkt en –schrijft aan het voorstel voor het deelproject en dat u ook een rol speelt in de uitvoering, indien het voorstel gehonoreerd wordt.

De thema’s van de deelprojecten zijn als volgt:

  1. Sociale cohesie in de klas
  2. Culturele sensitiviteit van professionals in jeugd en onderwijs
  3. Buitenschools leren en ongelijkheid (risico- en succesfactoren)
  4. Verbinding onderwijs en jeugdzorg
  5. (On)gelijkheid in jeugdgezondheid(szorg)

Een uitgewerkt projectplan voor ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ met een omvang van 2,5 miljoen moet al op 15 juni dit jaar zijn ingediend.

» Meer informatie over de thema’s en aanmelden (deadline 21 april 2017)