21 maart: intentieverklaringen Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

Het NRO lanceert een call for proposals voor het ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’ (POA) (2018-2026). De ministeries van OCW, EZ, BZK en SZW willen hier budget voor beschikbaar stellen. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek betreffende het POA in de jaren 2018-2019.

Deadline voor intentieverklaringen is 21 maart 2017, 14.00 uur. Deadline voor indiening van uitgewerkte aanvragen is 11 april 2017, 14.00 uur.

» De call for proposals en bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina.