21 mei: Uitgewerkte aanvraag Werkplaatsen (PO) onderwijsachterstandenbeleid

Via het NRO komt € 2,4 miljoen beschikbaar voor vier werkplaatsen voor onderzoek naar onderwijsachterstanden. Zo’n werkplaats is een samenwerkingsverband tussen één of meer schoolbesturen enerzijds en onderzoekers van hogescholen en universiteiten anderzijds. De vier werkplaatsen vormen onderdeel van een uitgebreider research & development-programma tegen onderwijsachterstanden. De call for proposals is beschikbaar en de aanvraagprocedure gaat binnenkort open.

  • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 7 mei 2019, 14:00 uur.
  • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 21 mei 2019, 14:00 uur.

» meer informatie over Werkplaatsen (PO) onderwijsachterstandenbeleid