21 mei: Volledig voorstel ‘Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid: Implementatie- en bestedingsonderzoek’

Het kabinet investeert structureel € 170 miljoen extra in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. In verband met deze investering en de gewijzigde bekostigingssystematiek wordt een breed monitorings- en evaluatieonderzoek uitgevoerd. Een van de onderdelen daarvan is een implementatie- en bestedingsonderzoek, dat via het NRO wordt gefinancierd.

In de loop van april stelt het NRO de call open voor twee onderzoeken uit het onderwijsachterstandenprogramma:

1. Implementatieonderzoek nieuwe eisen voorschoolse educatie 2019/2020
2. Bestedingsonderzoek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2020

  • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 7 mei 2019, 14:00 uur.
  • De deadline voor het indienen van volledige voorstellen is 21 mei 2019, 14:00 uur.

» meer informatie over Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid: Implementatie- en bestedingsonderzoek