23 april: definitief onderzoeksvoorstel Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs – door de drie consortia

Het primaire doel van het praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs is het beantwoorden van vragen die leven in de onderwijspraktijk, en daarmee bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van een call for proposals was voor de maatregelen die zijn genomen i.v.m. het coronavirus 26 maart 2020, 14:00 uur. Deze deadline is verplaatst naar donderdag 23 april 2020, 14:00 uur.

Voor elke fase is een call opgesteld, deze vindt u op de NWO-financieringspagina. U kunt voor meer informatie ook op de programmapagina kijken.