23 mei: Congres Jeugd in Onderzoek 2019

De 15e editie van Jeugd in Onderzoek vindt op donderdag 23 mei 2019 plaats in Hotel Casa Amsterdam. Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.

Thema’s

Kennisuitwisseling en onderling netwerken staan centraal tijdens Jeugd in Onderzoek. Traditiegetrouw herkent u drie thema’s in het programma:.

 • Wat werkt voor wie en waarom
  Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen effectiever worden. Kennis over welke aanpak voor welke doelgroep het beste werkt en waarom, is belangrijk. En hoe kan je dat het beste onderzoeken? Drie kennisbronnen zijn daarbij relevant: ervaringskennis van cliënten, praktijkkennis van professionals en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Ook spelen anderen factoren een steeds belangrijkere rol, zoals kosteneffectiviteit, alliantie en werkzame elementen. We nodigen u uit om in de deelsessies, resultaten te delen. Bijvoorbeeld van effectonderzoek en van (onderzoeks)projecten die cliëntervaringen of goede voorbeelden uit de praktijk in beeld brengen.
 • De kracht van preventie in het sociale domein
  Voor gemeenten is het van toenemend belang hun preventief jeugdbeleid goed in te richten. Het vergroot de kans op een gezonde, veilige en kansrijke sociale omgeving voor jeugd en gezinnen. Het verkleint de kans dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen. Kennis over effectieve preventie en het opnemen van die ‘evidence’ in nieuwe of herziene richtlijnen voor de JGZ is daarbij van belang. U wordt uitgenodigd om in de deelsessies kennis over de succesfactoren van preventieprojecten en resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van preventie te presenteren.
 • Verbinding onderwijs-jeugdhulp
  De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp kan veel opleveren voor kinderen en gezinnen. De school is een plek waar problemen bij het opgroeien, in de ontwikkeling of bij belemmeringen in de thuissituatie worden gesignaleerd. Leraren bieden zelf vaak al veel ondersteuning, zowel bij het leren als bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms moet de school in samenspraak met leerling en ouders snel jeugdhulp in kunnen schakelen. Leraren en jeugdhulpprofessionals hebben elkaar nodig. Wat weten we over de kwaliteit, de organisatie en de do’s en don’ts van een optimale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? U wordt uitgenodigd om in de deelsessies uw resultaten uit onderzoek en verhalen uit de praktijk te delen.

Jaarlijks wisselend thema

Naast de drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Dat thema wordt aangedragen door de universiteit die optreedt als ambassadeur van het congres. Voor 2019 heeft de Rijksuniversiteit Groningen het extra thema bepaald:

 • Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien
  We weten dat kinderen en jongeren tegenwoordig geregeld stress ervaren. Bijvoorbeeld door school of te veel prikkels via sociale media. Juist bij de jeugd kan stress nadelige effecten hebben, omdat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Ook ouders ervaren regelmatig stress bij het opvoeden. Er is nog niet voldoende onderzocht op welke schaal kinderen, jongeren en ouders stress ervaren, waardoor stress wordt veroorzaakt, om wat voor type stress het gaat en of de stress werkelijk negatieve effecten heeft. Ook is nog onvoldoende bekend over manieren waarop bij de opvoeding en in het onderwijs en de hulpverlening kan worden omgegaan met stress van kinderen en jongeren. Deze vragen maken ook deel uit van de Kennisagenda Jeugd. Doet u onderzoek op een van deze terreinen? Dan wordt u uitgenodigd hierover een deelsessie in te dienen.

Sprekers

Laat u inspireren door keynote-sprekers:

 • Bram Orobio De Castro, ontwikkelingspsycholoog en hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Utrecht. Hij geeft een lezing over werkzame elementen in de aanpak van gedragsproblemen.
 • Carolina de Weerth, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De Weerth zal spreken over stress die in de vroege jeugd ontstaat.
 • Menno Reijneveld, hoogleraar Sociale geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij treedt dit jaar op als ambassadeur van Jeugd in Onderzoek. Hij verzorgt een masterclass over stress, gericht op vroegsignalering.

Daarnaast is er een uitgebreid programma met lezingen en workshops. Wilt u alvast een indruk krijgen van wat Jeugd in Onderzoek u te bieden heeft? Bekijk dan het verslag van vorig jaar.

Praktische informatie

 • Aanmelden: Aanmelden kan via het online aanmeldformulier.
 • Kosten: De deelnemersbijdrage voor Jeugd in Onderzoek is € 140,- inclusief BTW.
 • Locatie: Jeugd in Onderzoek 2019 vindt plaats in Hotel Casa Amsterdam (Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam).
 • Accreditatie: Er is accreditatie aangevraagd bij verschillende beroepsverenigingen.
 • Vragen: Stel uw vragen via jeugdinonderzoek@nji.nl.