23 nieuwe Comenius Senior Fellows in het hoger onderwijs

Drieëntwintig onderwijsprofessionals krijgen een Comenius Senior Fellows-beurs van 100.000 euro waarmee zij hun visie en plannen voor een innovatie of verbetering binnen hun eigen opleiding kunnen waarmaken. De projecten hebben een looptijd van 24 maanden en de projectleiders zijn ervaren onderwijsprofessionals met minimaal 5 jaar onderwijservaring. Het NRO kent hen de beurs namens het ministerie van OCW toe. De nieuwe Senior Fellows treden toe tot het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen tijdens het Comenius Festival op 6 juni 2019.

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in de geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Binnen het Comeniusprogramma zijn er drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.
– Teaching Fellows, voor een innovatie binnen éen cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro). Bekijk de toekenningen.
– Senior Fellows, voor innovatie binnen een faculteit of grote opleiding (100.000 euro). Bekijk de toekenningen.
– Leadership Fellows, voor een innovatie gericht op éen of meerdere faculteiten, of een hele instelling (250.000 euro). Bekijk de toekenningen.

Thema’s

Er kon in deze ronde ingediend worden voor de volgende thema’s:

  • International classroom
  • Slimmer en beter leren met ICT
  • Aandacht voor studentenwelzijn
  • Vrije thema De Waarde(n) van weten

» Bekijk de samenvattingen van alle toegekende Comeniusprojecten