24 april: intentieverklaringen Open Modules in het primair en voortgezet onderwijs

Tot 24 april 2018, 14:00 uur kunnen er intentieverklaringen worden ingediend voor de subsidieronde Open Modules in het primair en voortgezet onderwijs.
De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 15 mei 2018, 14:00 uur

Meer informatie over deze subsidieronde vindt u op de programmapagina.

Informatiebijeenkomst
Over de call voor module-onderzoek wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor onderzoekers die belangstelling hebben om een voorstel in te dienen. Deze ochtend wordt gehouden op vrijdag 16 maart 2018 van 10.30-12.00 uur in Utrecht. Onderzoekers dienen zich uiterlijk vrijdag 9 maart 2018 aan te melden via info@nationaalcohortonderzoek.nl.