24 april: Workshop voor vooraanmelders SPRONG Educatief

Alle vooraanmeldingen voor SPRONG Educatief zijn binnen. Op 24 april is er een workshop voor degenen die een vooraanmelding hebben gedaan.

SPRONG Educatief is een gezamenlijk programma van het NRO en SIA. Het zet in op het structureel verbinden van bestaande regionale samenwerkingsverbanden met een landelijk netwerk van lectoren/onderzoekers op één thema binnen het praktijkgericht onderwijsonderzoek. Door een vooraanmelding in te dienen laten consortia weten dat ze van plan zijn op 1 oktober een aanvraag in te dienen.

Tijdens de workshop gaan consortia met elkaar aan het werk om de onderdelen van het plan van aanpak en de criteria van de call scherp te krijgen, meer inzicht te krijgen in de eigen stand van zaken en elkaar tips te geven. Zo krijgen zij inzicht in de te nemen stappen om te komen tot een uitgewerkte aanvraag.

Praktische informatie

  • Voor wie: Van de te vormen consortia kunnen delegaties bestaande uit zowel onderzoekers, leraren als lerarenopleiders deelnemen aan de workshop.
  • Individueel aanmelden is gewenst: stuur een mail naar oppo@regieorgaan-sia.nl.
  • Locatie: Vergadercentrum Domstad, nabij Utrecht CS.
  • Tijden: van 13:00 tot 17:00 uur. Het definitieve programma volgt in april.