24 augustus: uitgewerkte aanvragen Vernieuwingsimpuls Vici (NWO-financiering)

Vernieuwingsimpuls Vici is een financiering voor senior onderzoekers. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Voor wie

Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. U kunt Vici-subsidie aanvragen tot maximaal 15 jaar na promotie.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 1,5 mln euro.

Wanneer aanvragen

Sluitingsdatum voor vooraanmeldingen is 23 maart 2017, 14:00 uur.

Sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 24 augustus 2017, 14:00 uur.

» Lees alle informatie op de NWO-financieringspagina.