24 maart: intentieverklaring Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2020

Het NRO heeft de vijfde subsidieronde voor beleidsgericht onderwijsonderzoek geopend. Het doel van deze call for proposals is om onderzoek te stimuleren dat inzicht vergroot in de vraag hoe het onderwijsbeleid optimaal kan inspelen op ontwikkelingen (uit het verleden, van nu en die voorzien worden in de toekomst) in de samenleving.

De sluitingsdatum voor het indienen van een intentieverklaring is 24 maart 2020, 14:00:00 uur.
De sluitingsdatum voor het indienen van een volledige aanvraag is 26 mei 2020, 14:00:00 uur.

» Meer informatie kunt u vinden op de programmapagina.