24 mei: Congres Jeugd in Onderzoek en NRO

Dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Kom op donderdag 24 mei naar het congres Jeugd in Onderzoek. Dit jaar is het NRO medeorganisator.

Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

Keynotes

Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (Uva), spreekt over gelijke kansen voor kwetsbare jongeren. Monique Volman is een van de twee boegbeelden van de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het NRO coördineert deze route.
In het middagprogramma kun je in een interactieve deelsessie kennismaken met de NWA.

Trudy van der Weijden, hoogleraar Implementatie van Richtlijnen Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, geeft een lezing over gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverleners.

Thema’s

Wat Werkt voor Wie en Waarom, De kracht van preventie in het Sociale Domein en Verbinding onderwijs-jeugdhulp. Het extra thema voor deze editie is: Gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener.

Oproep indienen deelsessies

Jeugd in Onderzoek is de aangewezen plek om je kennis en ervaring met anderen te delen. Doe je onderzoek en heb je (tussen)resultaten die je wilt delen? Dien dan voor 9 januari 2018, 17:00 uur, je voorstel in.
Begin februari 2018 hoor je of de congrescommissie je bijdrage heeft gehonoreerd.

Voor wie?

Ben je onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling, praktijkprofessional in de JGZ, Jeugdzorg, Sociaal werk of GGZ, (beleids)medewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid, werkzaam in het onderwijs (PO/VO) of bij opleidingen (MBO/HBO/Universiteit), medewerker bij een kennisinstituut, beroepsvereniging, bracheorganisatie, gezondheidsfonds of zorgverzekeraar, adviseur of consultant? Je bent van harte uitgenodigd om inhoudelijk bij te dragen en/of deel te nemen aan Jeugd in Onderzoek 2018.

Praktische informatie

Aanmelden: vanaf half februari 2018
Locatie: Hotel Casa Amsterdam
Meer informatie www.jeugdinonderzoek.nl of stel een vraag jeugdinonderzoek@nji.nl