24 mei: Congres Jeugd in Onderzoek en NRO

Dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Kom op donderdag 24 mei naar het congres Jeugd in Onderzoek. Dit jaar is het NRO medeorganisator.

Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

Flyer Congres Jeugd in Onderzoek
(grotere weergave opent in nieuw venster)

Keynotes

Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (Uva), spreekt over gelijke kansen voor kwetsbare jongeren. Monique Volman is een van de twee boegbeelden van de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het NRO coördineert deze route.
In het middagprogramma kun je in een interactieve deelsessie kennismaken met de NWA.

Trudy van der Weijden, hoogleraar Implementatie van Richtlijnen Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, geeft een lezing over gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdigen en hulpverleners.

Thema’s

Wat Werkt voor Wie en Waarom, De kracht van preventie in het Sociale Domein en Verbinding onderwijs-jeugdhulp. Het extra thema voor deze editie is: Gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdigen en hulpverlener.

Voor wie?

Ben je onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling, praktijkprofessional in de JGZ, Jeugdzorg, Sociaal werk of GGZ, (beleids)medewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid, werkzaam in het onderwijs (PO/VO) of bij opleidingen (MBO/HBO/Universiteit), medewerker bij een kennisinstituut, beroepsvereniging, brancheorganisatie, gezondheidsfonds of zorgverzekeraar, adviseur of consultant? Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan Jeugd in Onderzoek 2018.

Meer informatie en aanmelden

Locatie: Hotel Casa, Eerste Ringdijkstraat 4 Amsterdam
Meer informatie:
www.jeugdinonderzoek.nl of stel een vraag via jeugdinonderzoek@nji.nl.