24 mei: Uitgewerkte aanvragen Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Gepersonaliseerd leren met ICT’

De PO-Raad stelt aan het NRO financiering beschikbaar voor één werkplaats onderwijsonderzoek in het primair onderwijs. Het gaat om een bedrag van in totaal € 600.000, te besteden in de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021.

Deze werkplaats is bedoeld om door middel van structurele samenwerking tussen onderzoek en onderwijspraktijk, kennis en inzichten te verkrijgen op het thema ‘gepersonaliseerd leren met ICT in het primair onderwijs’. In de werkplaats draait het om het genereren van op onderzoek gebaseerde kennis die aansluit bij actuele schoolontwikkelingsvragen, en om het gebruik daarvan in de onderwijspraktijk.

De procedure

De procedure bij het NRO kent 2 fases:
(1) het kenbaar maken van uw belangstelling via het indienen en presenteren van een vooraanmelding en
(2) het uitwerken van een volledige subsidieaanvraag.

Besturen in het primair onderwijs kunnen hun interesse in deze werkplaats kenbaar maken door uiterlijk 9 maart, 14.00 uur een ‘formulier vooraanmelding’ in te dienen bij het NRO via ppo@nro.nl. Vervolgens licht u op 23 maart uw vooraanmelding met een persoonlijke presentatie toe voor een commissie van experts. Deze presentatiedag vindt plaats in Utrecht. Het ‘formulier vooraanmelding’ vraagt u aan via ppo@nro.nl.
Uitgewerkte aanvragen dienen uiterlijk 24 mei 2018, 14.00 uur ingediend te zijn.

In de call for proposals vindt u nadere informatie over de doelstelling van de werkplaats en het thema. Ook staat hierin de procedure om financiering aan te vragen beschreven. Leest u de call for proposals goed door voordat u besluit een vooraanmelding in te dienen.

Meer informatie