24 september: NRO Matchmakingsbijeenkomst voor praktijkgericht onderwijsonderzoek

Werkt u in het onderwijs en heeft u een goed idee voor onderzoek? Of bent u onderwijsonderzoeker en wilt u graag onderzoek doen met en in de praktijk? Kom dan naar de NRO Matchmakingsbijeenkomst voor praktijkgericht onderwijsonderzoek op 24 september 2014.

De bijeenkomst duurt van 16:00 tot 19:30 uur en wordt gehouden in de Jaarbeurs, Utrecht. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten.

> bekijk hier de presentaties van deze bijeenkomst

> waarom komen?
> matchmaking met behulp van posters
> programma
> online netwerk via LinkedIn

lores1 300 200

Presentaties van de bijeenkomst

Waarom komen?
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het doen van onderzoek om het onderwijs te verbeteren en vernieuwen, uit alle onderwijssectoren. Centraal in het programma staan ontmoeting en uitwisseling rondom praktijkgericht onderwijsonderzoek.
Daarnaast is het vanaf september 2014 weer mogelijk om financiering bij het NRO aan te vragen voor het uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek. Het NRO zal hierover tijdens de bijeenkomst meer informatie geven. Ook zullen de uitvoerders van praktijkgerichte reviewstudies aanwezig zijn om hun bevindingen te presenteren en uw vragen te beantwoorden.
Vanaf 10 september 2014 vindt u op de NRO-website de ‘calls for proposals’, met daarin de richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor kortlopend onderzoek en meerjarig onderzoek. Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u hiervan alvast kennisnemen.
Naar boven

Matchmaking met behulp van posters
Onderwijsprofessionals en onderzoekers kunnen tijdens de bijeenkomst een vraagstuk ter verbetering of vernieuwing van de onderwijspraktijk presenteren. Daarvoor organiseren we een postersessie. Zo kunt u in contact te komen met andere onderwijsprofessionals en onderzoekers die dit vraagstuk met u willen onderzoeken. U kunt hier informeel kennis nemen van vragen die andere aanwezigen graag beantwoord zouden hebben, en u kunt er desgewenst uw eigen vraag ter verbetering of vernieuwing van de onderwijspraktijk presenteren door middel van een poster.
Op die poster geeft u in elk geval kort aan;

 • De vraag waarop uw een antwoord zoekt.
 • Voor wie uw vraagstuk interessant is en waarom dit interessant is.
 • Wat voor partner u zoekt, wat u van de ander verwacht en wat u zelf inbrengt.
 • uw contactgegevens.

U kunt eventueel ook gebruikmaken van het NRO-format (Word-document). U neemt uw poster op A3-formaat (staand formaat/ portret) mee naar de bijeenkomst. Daar worden ze gesorteerd per thema opgehangen:

 • Leren en instructie
 • Kwaliteit van toetsen en beoordelen
 • Differentiatie in de klas: inspelen op verschillen
 • De opbrengsten van leren met ict
 • Leren voor de toekomst
 • Kennisbenutting in de onderwijspraktijk
 • Overig (thema’s die niet binnen de calls for proposals vallen)

De maker van de poster staat tijdens het matchmakingsgedeelte (18.00-19.30 uur) bij de poster om met de andere aanwezigen te spreken over samenwerking. U kunt meerdere posters inbrengen voor meerdere thema’s.

Het is geen vereiste om als bezoeker een poster te presenteren! U kunt ook naar de bijeenkomst komen om meer informatie te krijgen en kennis te nemen van de vragen van anderen.
Deelname aan de bijeenkomst is ook geen vereiste voor het indienen van een onderzoeksvoorstel in de aanstaande praktijkgerichte rondes.

Voor concrete verzoeken om samenwerking kunt u ook de redactie van Didactief benaderen.
Naar boven

Het programma van de bijeenkomst
Het programma is als volgt opgebouwd:

• 16.00 -16.30 u Inloop
• 16.30-16.45 u Welkom door NRO-directeur Jelle Kaldewaij
• 16.45-17.15 u De praktijk van praktijkgericht onderwijsonderzoek
door dr. Trudie Schils (Universiteit Maastricht), Samira Ben Brahim en dr. Maartje van de Bovenkamp-Janssen (beiden van het Bisschoppelijk College Broekhin, Roermond).
Het BC Broekhin ontving NRO-financiering in de ronde kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek 2013. Samen met het Connect College in Echt en de Universiteit Maastricht wordt een meting uitgevoerd naar de effecten van de open ruimte in het lesrooster (‘MEGAband’). Dit project valt onder het onderzoeksthema Differentiatie in de klas.
> meer over het onderzoeksproject (NRO-pagina)
> een leerling maakte een filmpje over MEGAband (YouTube) op het BC Broekhin
• 17.15-18.00 u Parallelle sessies ter verdieping:
–  Praktijkgerichte review studies over Toetsen en Beoordelen: presentatie van bevindingen en gelegenheid tot vragen stellen
– Praktijkgerichte review studies over Leren en Instructie: presentatie van bevindingen en gelegenheid tot vragen stellen
– Vraag- en antwoordsessie over de NRO-calls voor praktijkgericht onderwijsonderzoek
• 18.00-19.30 u Matchmakingsgelegenheid met posters en informatiestands
Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd
• 19.30 u Einde bijeenkomst

Naar boven

Meer informatie
Voor meer informatie over de Matchmakingsbijeenkomst kunt u contact opnemen met het secretariaat van het NRO via ppo@nro.nl of telefonisch via 070 3494343.
Naar boven

Online netwerk via LinkedIn
Met een LinkedIn-groep biedt het NRO u de mogelijkheid om makkelijker in contact te komen met anderen in de onderwijspraktijk of in het onderwijsonderzoek. Ook beleidsmakers en onderwijsadviseurs en andere belanghebbenden kunnen zich bij de groep aansluiten. Via dit platform is het ook mogelijk partners te vinden om samen een vraagstuk  te onderzoeken.
> aansluiten bij de NRO LinkedIn-groep
Naar boven