25 april: informatiebijeenkomst ZonMw-subsidieronde Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Uiterlijk half april 2018 gaat naar verwachting de eerste subsidieronde voor het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd open. Wilt u meer informatie over het programma en de subsidieoproep? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst.

Bron: ZonMw

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

VWS heeft ZonMw gevraagd om een Actieprogramma op te zetten om te experimenteren met het organiseren en uitvoeren van de maatschappelijke diensttijd. Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bevorderen we dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke activiteiten bij te dragen aan een sterke samenleving. Daarbij krijgen jongeren ruimte, waardering en ondersteuning om zichzelf te ontplooien en talenten te ontwikkelen. En organisaties krijgen ruimte en ondersteuning in het ontwikkelen van aanvullende en nieuwe activiteiten van en met de talenten van jongeren.

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor de eerste ronde is gepland op dinsdag 22 mei 2018 om 12:00 uur.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 april van 09:30 tot 12:30 uur in Den Haag (inloop vanaf 09:00 uur). Tijdens de bijeenkomst licht ZonMw de subsidieoproep en de begroting toe en beantwoorden zij uw vragen. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor (potentiële) subsidieaanvragers.

Kosten en inschrijving

Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis, maar inschrijven is verplicht. U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar amd@zonmw.nl met:

  • uw voornaam en achternaam
  • uw e-mailadres
  • naam van uw organisatie

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op via amd@zonmw.nl of 070 349 52 45.

Houd de website van ZonMw in de gaten voor de meest actuele informatie over deze bijeenkomt.