25 april: intentieverklaringen Monitoring en Evaluatie Maatregelen Gelijke Kansen

Het NRO heeft een call for proposals gelanceerd voor de monitoring en evaluatie van maatregelen ter bevordering van Gelijke Kansen (2017-2021). Het ministerie van OCW stelt hier een budget van 1.020.000 euro voor beschikbaar. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het evaluatieonderzoek betreffende de maatregelen.

Deadline voor intentieverklaringen is 25 april 2017, 14.00 uur. Deadline voor indiening van uitgewerkte aanvragen is 16 mei 2017, 14.00 uur.

» Alle informatie over deze call