25 maart: Kennisinfrastructuur conferentie

Update 13-3-2020: Tot onze spijt zien we ons genoodzaakt om de conferentie ‘Verder bouwen aan sterke verbindingen tussen onderwijs en onderzoek’ op 25 maart 2020 te annuleren vanwege de maatregelen van het kabinet om de verdere verspreiding van het Corona-virus in te dammen. Met zoveel belangstelling beloofde het een mooie bijeenkomst te worden! We hopen dat er snel zicht komt op de mogelijkheden voor een herkansing. Zodra er een geschikte datum gevonden is, informeren we jullie zo snel mogelijk hierover. Had je je nog niet aangemeld, en wil je op de hoogte blijven van het vervolg? Laat je e-mailadres achter via dit aanmeldingsformulier, en we berichten je zodra er een update is.

Verder bouwen aan sterke verbindingen tussen onderwijs en onderzoek
Onderzoek voor onderwijs: Interactieve bijeenkomst over de kennisinfrastructuur van het onderwijs

Wanneer en waar?
Woensdag 25 maart 2020, 13:00 – 17:00 uur met aansluitend een netwerkborrel
ROC Mondriaan, Den Haag, Koningin Marialaan 9 (vlakbij het Centraal Station)

Voor wie?
Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, onderzoekers, onderwijsbegeleiders, onderwijsadviseurs
en beleidsmakers

Wat gaan we doen? Verbinding onderzoek en onderwijs versterken.
Zo goed mogelijk gebruik maken van alle kennis om het onderwijs te verbeteren, wat is daarvoor
nodig? Wat is er al? Wat missen we nog? Hoe organiseren we dat?
Recent zijn twee adviezen verschenen die een antwoord geven op deze vragen. De Onderwijsraad
publiceerde “Samen ten dienste van de school” en de vijf onderwijssectorraden schreven “Slimme
verbindingen, naar een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs”.
Elaine Munthe, directeur van het Noors kenniscentrum voor onderwijs verzorgt een keynote over
sterke verbindingen tussen praktijk, opleiding en onderzoek, en reflecteert op beide adviezen.
In daarop volgende interactieve sessies werken we gezamenlijk aan concrete acties die een betere
benutting van onderzoek in de onderwijspraktijk dichterbij brengen.
Tijdens de centrale afsluiting matchen we deze acties aan koppels van deelnemers en
organisatoren van deze bijeenkomst, om deze verder uit te werken om zo een volgende stap te
zetten.

We zien uit naar je komst!

Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur vanuit de vijf sectorraden, NRO, Onderwijsraad, ministerie van OCW

13:00 uur: Inloop

13:30 uur: Welkom en opening bij ROC Mondriaan
Vraaggesprek met Anko van Hoepen (vicevoorzitter PO Raad) over advies “Slimme verbindingen” en met Martine Braaksma (Onderwijsraad) over advies “Samen ten dienste van de school”.

14:00 uur: Keynote Elaine Munthe (directeur Noors Kenniscentrum voor onderwijs en decaan lerarenopleiding Universiteit van Stavanger).
Ze neemt ons mee in de Noorse aanpak van de versterking van verbindingen tussen onderwijspraktijk, professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders en onderzoekers

14:45 uur: Pauze met koffie en thee

15:15 uur: Interactieve sessies waarin thema’s in groepen en onder leiding van inhoudsdeskundigen worden uitgewerkt, waaronder:

  • de vormgeving van een digitaal platform en fysieke ontmoetingen binnen een landelijk kennisknooppunt,
  • betekenis en kracht van regionale samenwerkingen,
  • de rol van schoolleiders om te werken aan een cultuur waarin kennisbenutting vanzelfsprekend is,
  • het versterken van een onderzoekscultuur in scholen,
  • evidence-informed werken als onderdeel van de professionele identiteit van leraren
  • de betekenis van co-creatie in en voor de praktijk.

16:15 uur: Plenaire centrale terugkoppeling met opbrengsten en wensen voor de volgende stap vanuit de interactieve sessies.
Verkenning concrete acties om nader uit te werken in koppels van deelnemers en organisatoren van deze bijeenkomst.

16:45-18:00 uur: Netwerkborrel

Bouwen aan regionale kennisnetwerken
Voor een vitale kennisinfrastructuur is “schoolnabijheid” van kennis belangrijk. In Slimme verbindingen staat de ambitie om hiervoor regionale kennisnetwerken te ontwikkelen, die voortbouwen op bestaande initiatieven zoals Werkplaatsen onderwijsonderzoek of Opleidingsscholen. In deze sessie denken we na over hoe zo’n regionaal netwerk eruit ziet en wat er nodig is om er te komen.

Een kennisintensief beroep
Slimme verbindingen schetst het toekomstbeeld van een sterke kennisinfrastructuur die mede is gebouwd op onderwijsprofessionals die binnen de school verschillende expertises ontwikkelen, en de leiding nemen in verbetering en innovatie van het onderwijs. In deze sessie gaan we in op de vraag wat dit betekent voor het beroep van leraren en schoolleiders, meer specifiek op de professionele of beroepsidentiteit van de leraar en schoolleiders.

Wat betekent co-creatie in de praktijk?
In het advies Samen ten dienste van de school adviseert de Onderwijsraad co-creatie in educatieve dienstverlening. In deze sessie bespreken we vanuit onder andere praktijkervaringen op welke manieren co-creatie kan ontstaan en succesvol kan zijn.

Onderwijsecosystemen
Op welke wijze kan de kennisinfrastructuur onderwijsecosystemen versterken? Wat zijn de werkzame kenmerken van een onderwijsecosysteem en hoe kan hierbij de zelf geproduceerde kennis beter toegankelijk maken? In deze sessie gaan we met deze thema’s actief aan de slag. We leveren een plan van aanpak op waar je direct mee verder kunt. Je krijgt inzicht in hoe je door samenwerken en het maken van slimme verbindingen samen het vraagstuk verder brengt.

Schoolleiders
Op welke wijze kunnen schoolleiders zorgen voor een cultuur in de school waarbinnen kennisbenutting vanzelfsprekend is? Wat zijn hierbij de mogelijkheden, wat werkt nu echt en voor wie? Om welke interventies gaat het? In deze sessie gaan we met deze thema’s actief aan de slag. We leveren een plan van aanpak op waar je direct mee verder kunt. Je krijgt inzicht in hoe je door samenwerken en het maken van slimme verbindingen samen het vraagstuk verder brengt.

Bestuurders
Op welke wijze kunnen bestuurders zorgen voor een cultuur in de scholen waarbinnen kennisbenutting vanzelfsprekend is? Wat zijn hierbij de mogelijkheden, wat werkt nu echt en voor wie? Om welke interventies gaat het? In deze sessie gaan we met deze thema’s actief aan de slag. We leveren een plan van aanpak op waar je direct mee verder kunt. Je krijgt inzicht in hoe je door samenwerken en het maken van slimme verbindingen samen het vraagstuk verder brengt.

Lerarenopleidingen
Hoe kunnen lerarenopleidingen bijdragen aan de kennisbenutting in scholen? Welke vaardigheden en rollen kan een docent hierbij inzetten? Hoe kunnen (regionale) netwerken en samenwerkingen hierbij versterkt worden? In deze workshop gaan we met deze thema’s actief aan de slag. In deze sessie gaan we met deze thema’s actief aan de slag. We leveren een plan van aanpak op waar je direct mee verder kunt. Je krijgt inzicht in hoe je door samenwerken en het maken van slimme verbindingen samen het vraagstuk verder brengt.

Denk mee over het landelijk kennisknooppunt
Het advies Slimme Verbindingen toont het belang aan van zowel fysieke ontmoetingen als een digitale infrastructuur om expertise en kennis uit onderzoek vindbaar en toegankelijk te maken. In deze sessie gaan we met elkaar nadenken over de concrete invulling van deze beide type manieren van kennisdeling in een landelijk kennisknooppunt.