25 oktober: MeetUp013

De inschrijving voor de aankomende MeetUp013 op 25 oktober is geopend! De MeetUp013 vindt plaats in Tilburg.
Een samenvattende beschrijving van de workshops die je kunt volgen:

Workshop Werkplaats Onderwijsonderzoek in Tilburg, POINT door Maartje van den Brand (mede-coördinator werkplaats) en Liesbeth van der Velde (leerkracht OBS de Bibit)

In een Werkplaats Onderwijsonderzoek werken leraren samen met onderzoekers en studenten aan kennisontwikkeling. In Tilburg gebeurt dat binnen POINT: Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent. Een deelnemende leerkracht en onderzoeker komen samen vertellen hoe dat in zijn werk gaat en wat ze leren binnen POINT.

Meer informatie:

Klik voor een vergroting

Workshop ‘De Kennisrotonde’

De Kennisrotonde is het online loket waar iedereen uit po, vo en mbo een kennisvraag kan stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt.
De vragen én antwoorden zijn voor iedereen beschikbaar. Hoe de Kennisrotonde precies werkt en wat jij eraan kan hebben, komt aan bod in deze workshop.

Meer informatie: www.kennisrotonde.nl

Workshop Onderzoekend en Ontwerpend Leren door Sietske van der Wegen (leerkracht PO, tevens procesondersteuner ILP bij T-PrimaiR)

Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) is een methodiek waarmee leerkrachten leerlingen goed kunnen voorbereiden op de eisen die de (toekomstige) maatschappij aan hen stelt en waarmee leerlingen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Tijdens deze workshop worden alle fases toegelicht en kun je oefenen met het vertalen van deze kennis naar jouw eigen (po-)praktijk.

Leraar Ontwikkelfonds (LOF) door Peter van Hulst (LOF-coach)

Loop jij rond met het idee hoe het onderwijs nog beter en mooier kan? Maak dan gebruik van het LerarenOntwikkelFonds (LOF). Je ontvangt een ruime subsidie en coaching van een professional, om bijvoorbeeld een dag in de week vorm en inhoud te geven aan je project.

Meer informatie: https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/

Workshop ‘Hoe deel ik kennis met collega’s?’ door Lotte van Kempen

Er worden enkele werkvormen uitgeprobeerd waarmee je op een laagdrempelige en verrassende wijze kennis kunt overdragen of het delen van kennis kunt stimuleren. Door als docent je ervaringen, belevenissen en kennis met je collega’s te delen, kun je op school de productiviteit en de kwaliteit verbeteren.

Praktische informatie

Datum: 25 oktober 2018
Tijd: inloop vanaf 19:00 uur. Aanvang 19:30 uur. Einde programma: 21:30 uur
Locatie: Fontys Hogescholen, Mollergebouw P1 (grote zaal D101)
Adres: Prof. Goossenslaan 1, Tilburg

» Aanmelden voor MeetUp013